Tuesday, 24 May 2022
banner01

badminton

od roku 1992 olympijský šport

Bedminton (badminton) patrí medzi najstaršie športy na svete, jeho rôzne formy poznali viaceré civilizácie a národy. Zachované obrazy športu podobného bedmintonu sú staršie ako dvetisíc rokov. Rôzne formy odbíjania operenej loptičky poznali Číňania, Gréci, Aztékovia či Indovia.

Za predchodcu bedmintonu sa považuje indická hra poona, ktorú v druhej polovici 19. storočia priviezol do Európy anglický dôstojník, vojvoda z Beaufortu, a vo svojom sídle v Badminton Hall usporiadal v roku 1873 prvý turnaj. Hra dostala pomenovanie podľa sídla vojvodu a keďže sa rýchle rozšírila, má od roku 1877 jednotné pravidlá.