Wednesday, 25 May 2022
banner01

bedmintonová škola

BADMINTOVÁ ŠKOLA ponúka:

 

* badmintové kurzy pre začiatočníkov

* bedmintonové kurzy pre pokročilých

* kvalitných trénerov

* komplexnú starostlivosť

 

 NAŠE ZÁMERY:

  • Poskytovať možnosť kvalitnej prípravy pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie záujemcov o badminton
  • Začiatočníkom ukázať krásu tohto športu a pretaviť ich záujem do radosti z hry.
  • Tým,ktorí to myslia s badmintonom vážne, vytvoriť podmienky na ich kvalitatívny rast pod odborným vedením.
  • Súťažným hráčom umožniť kvalitnú prípravu a odborné vedenie na turnajoch.

 

cenník

* Tréning - tréner: 10 Eur / 1 hod.

* Tréning - prenájom kurtu: 7 Eur / 1 hod.

* Tréning - košík: 1-2 Eur

* Tréning spolu: 17 - 18 Eur

* Sparring partner: 8 Eur / 1 hod.

* Sparring partner - prenájom kurtu: 7 Eur / 1 hod

* Kaučovanie zápasov: 5 - 10 Eur podľa dôležitosti turnaja

 ŠPECIÁLNE CENY:

V prípade organizovania bedmintonových sústredení, špeciálnych kurzov, letných campov a pod., bude cena stanovená podľa špecifík jednotlivých podujatí.